FANDOM


Framlegg til ny rettskriving for norsk Edit

Framlegget går i første rekkje ut på å ta i bruk ny, meir tidsriktig rettskriving av or med stum d eller g. I tillegg inneheld det framlegg til ny rettskriving av ei rekkje andre ord, som kan takast i bruk meir eller mindre uavhengig av kvarandre.

Arkaiske former står til venstre, med tilsvarande nye former til høgre, gjerne med krysskopling til ei forklaring.

A Edit

B Edit

C Edit

 • chips > tjips (m.) (kan skrives med bokstaven kjell)

D Edit

 • død > (adj.)

E Edit

F Edit

G Edit

H Edit

I Edit

 • i alle fall / iallfall > jaffal (adv.)
 • inden > innan (adv.)

J Edit

 • jeg > eg (pron.) (evt "jei")
 • juice > jus (m.)
 • jus (kul.) > sjy (m.)
 • jus (jur.) > juss (m.)

K Edit

L Edit

 • land > lann (n.)
  • -land > -lann (Englann, Russlann, …)
 • levere > leverere (v.) (leveranse er når einkvan levererer, nett som korrespondanse er når einkvan korresponderer)

M Edit

 • meina > mena (v.) (ka mener du?)
 • meining > mening (f.) (bakenforliggjande tanke)

N Edit

O Edit

 • ord > or (n.)

P Edit

R Edit

 • rund > runn (adj.)
 • rød > (adj.)

S Edit

 • sekund > sekunn (n.)
 • sild > sill (m.)
 • spydig > spydi (adj.)
 • sund > sunn (n.)
 • sund > sunn (øydelagt) (adj.)
  • i sund > i sunn (i stykke) (adv.)
 • sund > sunn (frisk, helsebringande) (adv.)

T Edit

 • tid > ti (f.)
 • tjeld > tjell (m.) (kan skrives med bokstaven kjell)

U Edit

V Edit

 • vand > vann (n.)
 • vid > vi (adj.)
  • vidare > viare (adj.)
   • går du vidare? > går du lengre? (frå ty. weiter, har ikkje noko med vidde/breidde å gjere)
   • lese vidare > lese lengre (frå ty. weiter, har ikkje noko med vidde/breidde å gjere)
   • og so vidare > og so lengre (frå ty. und so weiter)
  • vidt > vitt (adj.)
   • det var berre so vidt > det var berre akkurat (frå ty. so weit, har ikkje noko med vidde/breidde å gjere)
   • so vidt eg veit > etter det eg veit (har ikkje noko med vidde/breidde å gjere)
 • vil > vill (v. pres.)
 • vold > voll (m.)

Y Edit

Æ Edit

Ø Edit

Å Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki