FANDOM


Debatten om framandspråk i skulen har blussa opp etter at ein rapport om nordmenns sviktande språkferdigheiter har vore omtala i media. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har sete ein stoppar for forsøka med to obligatoriske framandspråk i Oslo-skulen. Dermed renn det over for Høgre, som i regjering sto bak framlegget som Djupedal reverserte då han vart minister: Alle ungdomsskoleelevar skal ha minst eitt framandspråk i tillegg til engelsk.

Andre kjelder som tek for seg dette emnet Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki