FANDOMNorsk og andre språk
Velkommen til den norske wikien for opplysningar, idéar og diskusjonar om språk!

Denne nettstaden vart oppretta den 27. mai 2006. (I dag er det den 21. juli 2017, og det er skrive 5 artiklar her.)

Du (ja, du!) kan kommentera eller endra på eksisterande sider, eller oppretta dine eigne sider, på vanleg wikivis.


Diskusjonar
Aktuelle sider akkurat no

21. juli 2017

Om føremålet med denne wikien

Wikien Språk er ein nettstad for presentasjonar av og debatt om språk og språkbruk, særleg norsk språk.

Nye artiklar bør skrivast på norsk. På debattsidene kan alle språk nyttast.

Det er spanande å sjå språk utvikla seg. På denne nettstaden kan alle som ynskjer å delta i debatten, skildra fenomen og trendar dei observerer i språk dei høyrer til dagleg, eller presentera sine eigne språkprosjekt. Her kan språkinteresserte nordmenn òg diskutera så tastaturet går varmt, halda meiningsmålingar, planleggja treff, samarbeida om utgjevingar og anna, kort sagt boltra seg fritt!

Er kj-lyden på veg ut av norsk? Har stum d og stum h i norsk skriftspråk utspelt sine roller? Har norsk livets rett i høgare utdanning (eller skal alt over på engelsk etter kvart)?

Dette og mykje meir vil denne nettstaden etter kvart kunna gje oppdatert informasjon om! Vi treng dine bidrag for å koma i gang, så skriv gjerne ein artikkel om eit emne som opptek deg!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki