FANDOM


This Forum has been archived

Visit Discussions

Mange norske ord vert i dag skrivne med ein 'd' som er stum i så godt som alle norske dialektar.

Ord som sund Mund, fuld Mand og tænde er forlengst modernisert (til sunn munn, full mann og tenne). Er det ikkje snart på tide å bringa skriftspråket meir i takt med uttalen, og gjera det same med ord som sund (i bitar), sund (mellom to øyar), rund, kald og fred?

--Verdlanco 20. juni 2006 kl. 18:02 (UTC)


Eg har sett i gang me å laga ei orliste for ny rettskriving som tek omsyn til dette; sjå mi reviderte rettskriving.
--Verdlanco 15. august 2006 kl. 13:46 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki